• Sime Perića 1, Zvornik, Republika Srpska, 75400, Bosna i Hercegovina
  • +387 56 211-100

radiology

Rtg i UZ dijagnostika organizovana je za obavljanje opštih i specijalističkih pregleda i utvrđivanje dijagnoza po izvršenim pregledima, prema vrsti ugovorenih usluga sa Fondom zdravstvenog osiguranja i drugih zdravstvenih usluga koje se pružaju u Domu zdravlja.

Radno vrijeme službe je od 07,00 do 19,99 časova svakog radnog dana.Pauza je u prvoj smjeni od 10,00 do 10,30 časova , a u drugoj smjeni od 15,00 do 15,30 časova.

NAČELNIK SLUŽBE: dr Ognjen Planinčić,

GLAVNI TEHNIČAR:  Đorđe Tijanić, viši Rtg tehničar

056/211-100, Lokal 329