• Sime Perića 1, Zvornik, Republika Srpska, 75400, Bosna i Hercegovina
  • +387 56 211-100

djecja-stomatologija

Od ukupnog broja usluga zdravstvene zaštite zuba i usta 50% se odnosi na usluge preventivne zdravstvene zaštite zuba i usta.Zdravstvena zaštita takođe obuhvata urgentnu stomatološku zaštitu, liječenje povreda, dijagnostiku i terapiju dentogenih infekcija, akutnih oboljenja mekih tkiva i parodoncijuma, malignih oboljenja, sanacije karijesnih lezija i liječenja pulpe.

Radno vrijeme službe je 07,00-19,00 časova, svakog radnog dana.

Pauza u prvoj smjeni je 10,00-10,30časova, a u drugoj 15,00-15,30časova.

NAČELNIK SLUŽBE: dr Snežana Radević, spec. ortodoncije

GLAVNA SESTRA : Ivana Tomić, viša medicinska sestra

Tel: 056/211-100, Lokal 209