• Sime Perića 1, Zvornik, Republika Srpska, 75400, Bosna i Hercegovina
  • +387 56 211-100

fizikalna-medicina

Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici obavlja zdravstveno-promotivni rad iz oblasti fizikalne medicine, vanbolničke terapeutske i rehabilitacijske postupke iz domena fizikalne medicine, okupacione tretmane, testiranje i procjenu testova.

Radno vrijeme službe je 07,00-19,00časova svakog dana.

Pauza u prvoj smjeni je 10,00-10,30 časova, a u drugoj 15,00-15,30časova.

Načelnik službe je dr Danijela Danojlović Lazić, spec.fizijatrije, a glavni terapeut je Bojan Pelemiš, viši fizioterapeut.

Tel:056/211-100, lokal 316