• Sime Perića 1, Zvornik, Republika Srpska, 75400, Bosna i Hercegovina
  • +387 56 211-100

Laboratory-Diagnosis-of-Hand-Foot-and-Mouth-Disease

Biohemijsko-hematološka laboratorija je organizovana za obavljanje laboratorijskih usluga primarnog nivoa, čini organizacionu cjelinu i smještena je u sjedištu ustanove.Organizovano je uzimanje biološkog materijala u nekim terenskim ambulantama koji se donosi na analizu u Dom zdravlja.

Radno vrijem službe je od 07:00 do 19:00 časova.

Pauze su od 10:00 – 10:30 časova u prvoj smjeni a u drugoj od 15:30 – 16:00 časova.

RUKOVODILAC SLUŽBE: Maja Blagojević, viši medicinski tehničar

 

Tel: 056/211-100, Lokal 328