• Sime Perića 1, Zvornik, Republika Srpska, 75400, Bosna i Hercegovina
  • +387 56 211-100

lawyer

Služba opštih, pravnih i kadrovskih poslova u organizacionim i administrativno-kancelarijskim poslovima stvara uslove za rad i prati rad svih službi organizovanih u domu zdravlja.

U okviru ove slubže obavljaju se i poslovi dirketora Doma z dravlja Zvornik, zamjenika direktora, glavne medicinske sestre, pravni, kadrovski, opšti i tehnički poslovi.U sklopu ove službe je i Sektor za uvođenje, praćenje i pobljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Radno vrijeme službe je 07:00-15:00 časova svakim radnim danom.

Pauza 10:00-10:30 časova.

Načelnik službe je Ivanović Vanja, dipl.pravnik.

Tel: 056/210-446