• Симе Перића 1, Зворник, Република Српска, 75400, Босна и Херцеговина
  • +387 56 211-100

Svjetski dan doktora porodične medicine, 19. Maj 2022.godine

je obilježen pod sloganom “Doktori porodične medicine su uvijek tu da pomognu”.

Osnovne karakteristike porodične medicine su:

  • Opšta – namjenjena neselektivnim zdravstvenim problemima cjelokupne populacije;
  • Kontinuirana – zasnovana na dugoročnom odnosu između pacijenta i ljekara, obuhvata zdravstvenu zaštitu pojedinca tokom svih faza života, ne ograničavaući se na određene epizode ili bolesti;
  • Sveobuhvatna – integrisano se bavi promocijom zdravlja, prevencijom bolesti, liječenjem, rehabilitacijom i palijativnom njegom pojedinca iz fizičke, psihološke i socijalne perspektive;
  • Koordinisana – djeluje kao savjetnik i koordinator tokom upućivanja pacijenata u sekundarne i tercijarne zdravstvene ustanove;
  • Otvorena za saradnju – uvijek spremni za saradnju sa drugim medicinskim i socijalnim davaocima usluga u cilju što efikasnijeg zbrinjavanja svakog pojedinca;
  • Usmerena ka porodici – bavi se zdravstvenim problemima pojedinca u kontekstu njihovih porodičnih okolnosti;
  • Usmjerena ka zajednici – prati i utiče na zdravstveno stanje zajednice kroz zdravstveno vaspitni rad.

 

Vaša Služba porodične medicine Doma zdravlja Zvornik je uvijek tu za vas.