• Симе Перића 1, Зворник, Република Српска, 75400, Босна и Херцеговина
  • +387 56 211-100

ИСТОРИЈАТ

Рјешењем Народног одбора среза Зворник 1956 године у Зворнику је формиран Дом здравља који 1971 године прераста у Медицински центар Зворник.

1985.године гради се зграда са додатних 6000м2 простора у којој се Дом здравља Зворник и данас налази.

2006.године Медицински центар бива подјељен на Дом здравља и Општу болницу.

Дом здравља Зворник је основан Одлуком Скупштине општине Зворник, број 01-022-89/05 од 01.06.2005.године.Са примјеном система породичне медицине Дом здравља Зворник је почео 2007. Године.У амбулантама пороричне медицине се остварује први контакт грађана са здравственим системом, гдје добијају информације о својим правима и обавезама.

ЦИЉЕВИ

Дом здравља Зворник има јасно зацртане циљеве које жели да оствари у наредном периоду.Неки од њих су: јачање примарне здравствене заштите, успостављање ефикасног система пружања услуга, стварање адекватног профила здравствених радника, увођење и примјена стандарда квалитета здравствене заштите , јачање учешћа локалне заједнице у обезбеђивању примарне здравствене заштите итд.

Да се ови циљеви у Дому здравља схватају озбиљно, говори и чињеница да је Дом здравља Зворник рјешењем Министарства здравља и социјалне заштите РС постао једна од првих сертификованих здравствених установа у Републици Српској од априла 2014.године.

ОРГАНИ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК

-Директор

-Управни одбор

Директор:

direktor

Радивоје Аћимовић

Рођен 14.08.1965 годинеу Тршићу.По занимању дипломирани економиста. Радио у градској управи задњих десет година, од октобра 2015 године године именован за директора ЈЗУ Дом здравља Зворник.Ожењен.

Управни одбор :

  – Др Бојан Вељковић – пресједник,
  – Драган Мијатовић – замјеник пресједника,
  – Петко Јокић – члан,
  – Слађана Гајић – члан и
  – Велемир Шубрат – члан.

 

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР ДОМА ЗДРАВЉА: Зорица Чутурић, 066/000-699
ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА: Богдана Бодирога, др специјалиста породичне медицине, 066/000-701
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК: Драгана Недељковић, 066/000-702
ШЕФ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ: Срђан Богићевић, 065/883-722