• Sime Perića 1, Zvornik, Republika Srpska, 75400, Bosna i Hercegovina
  • +387 56 211-100

Poštovani sugrađani,

Obavještavamo vas da je u sklopu JZU Dom zdravlja Zvornik počela sa radom ambulanta namijenjena pacijentima sa respiratornim simptomima u cilju prevencije širenja virusa, a u skladu sa epidemiološkim preporukama.

Ambulanta je smještena na prvom spratu Doma zdravlja i radiće svakodnevno od 7 do 15 časova, a po potrebi i duže.

Za potrebe ove ambulante obezbeđen je poseban ulaz i pristup od fontane ispred Doma zdravlja, koji je vidno označen.

Napominjemo da su svi pacijenti koji imaju respiratorne simptome, prije polaska na pregled u ovu ambulantu dužni pozvati svom tim porodične medicine, kako bi dali potrebne podatke o simptomima i kontaktima i dobili savjet o mjerama koje trebaju preduzeti.

obavještenje Dom zdravlja