• Sime Perića 1, Zvornik, Republika Srpska, 75400, Bosna i Hercegovina
 • +387 56 211-100

porodicna-medicina

Služba porodične medicine preuzima obavezu pružanja sveobuhvatne  zdravstvene zaštite za odraslo stanovništvo, kao i dio obaveza koji se odnose na zdravstvenu zaštitu djece i žena.U Domu zdravlja formirano je 27 timova porodične medicine od kojih se 16 timova nalazi u gradu a ostalih 11 timova funkcionišu u sektorskim ambulantama.

Radno vrijeme u Službi porodične medicine je od 07,00 do 19,00časova osim u sektorskim ambulantama koje rade od 07,00 do 15,00 časova.

Vikendima, intervencija i previjalište porodične medicine radi  07,00-12,00 časova.

Pauza u prvoj smjeni je od 10,00 do 10,30 časova, a u drugoj smjeni od 15,00 do 15,30časova.Načelnik Službe porodične mddicine je dr vesna Cvijetić, spec.opšte medicine a glavna sestra je Pavlija Kojić, viša med.sestra.

Tel: 056/214-736

Spisak timova porodične medicine sa brojevima telefona:

 • TIM 1 DZ ZVORNIK, TEL 066/000-668
 • TIM 2 DZ ZVORNIK, TEL 066/000-669
 • TIM 3 DZ ZVORNIK, TEL 066/000-670
 • TIM 4 DZ ZVORNIK, TEL 066/000-671
 • TIM 5 DZ ZVORNIK, TEL 066/000-672
 • TIM 6 DZ ZVORNIK, TEL 066/000-673
 • TIM 7 DZ ZVORNIK, TEL 066/000-674
 • TIM 8 DZ ZVORNIK, TEL 066/000-675
 • TIM 9 DZ ZVORNIK, TEL 066/000-676
 • TIM 10 DZ ZVORNIK, TEL 066/000-677
 • TIM 11 DZ ZVORNIK, TEL 066/000-678
 • TIM 12 DZ ZVORNIK, TEL 066/000-679
 • TIM 13  Ambulanta Branjevo, Tel 066/000-680
 • TIM 14 Ambulanta Branjevo, Tel 066/000-681
 • TIM 15 Ambulanta Čelopek, Tel  066/000-682
 • TIM 16 Ambulanta Drinjača, Tel 066/000-683
 • TIM 17 Ambulanta Caparde, Tel 066/000-684
 • TIM 18 Ambulanta Osmaci, Tel 066/000-685
 • TIM 19 Ambulanta Kozluk, Tel 066/000-686
 • TIM 20 Ambulanta Kozluk, Tel 066/000-687
 • TIM 21 DZ Zvornik, Tel 066/000-688
 • TIM 22 DZ Zvornik, Tel 066/000-689
 • TIM 23 Ambulanta Kozluk, Tel 066/000-690
 • TIM 24 Ambulanta Branjevo, Tel 066/000-692
 • TIM 25 Ambulanta Petkovci, Tel 066/000-693
 • TIM 26 DZ Zvornik, Tel 066/000-694
 • TIM 27 DZ Zvornik, Tel 065/884-748