• Симе Перића 1, Зворник, Република Српска, 75400, Босна и Херцеговина
  • +387 56 211-100

lawyer

Служба општих, правних и кадровских послова у организационим и административно-канцеларијским пословима ствара услове за рад и прати рад свих служби организованих у дому здравља.

У оквиру ове слубже обављају се и послови диркетора Дома з дравља Зворник, замјеника директора, главне медицинске сестре, правни, кадровски, општи и технички послови.У склопу ове службе је и Сектор за увођење, праћење и побљшање квалитета и сигурности здравствених услуга.

Радно вријеме службе је 07:00-15:00 часова сваким радним даном.

Пауза 10:00-10:30 часова.

Начелник службе је Ивановић Вања, дипл.правник.

Тел: 056/210-446